Bälten Återkrav

Serienummer: 30027

träffar: 2

Företag: Zhengzhou Modern Automation Equipment Co. , Ltd.

Nyckelord: Bälten Återkrav   /   Plockning av fästdon   /   återvinningsmaskin för fästdon med spetsar på räls

Förfrågan    Favorit

Fem fördelar med produkter

  • Den har hög effektivitet och kan återvinna fästdon på en järnvägslinje i 5km per timme
  • Mekanisk drift är säker och tillförlitlig
  • Låg kostnad och låg förbrukning
  • Det fungerar hela dagen, regn eller solsken
  • Utrustningen är kompakt, effektiv och hållbar

Produktinformation

Vid konstruktionen av återplantering av räls och -utrustning.101.Vid järnvägsöversyn måste fästdon såsom fästdon och gummivaddar ersättas.Under ombyggnaden av rälsen kommer de gamla fästdonen att vara spridda på båda sidor om rälsen och på slutet av sovaren.För att inte påverka tågets säkerhet är det nödvändigt att återvinna de gamla fästdon, packningar, spikar osv. som är spridda på spåret från järnvägen, så att järnvägen är ren och fri från spillror.


Den automatiska återhämtningsmaskinen av fästdon för järnvägsstål är en typ av utrustning som ersätter manuellt arbete för att snabbt få tillbaka fästdon i den platta bilen, vilket gör att den ineffektiva och osäkra driften av arbetet blir säker och snabb.


Förfrågan