Med det gradvisa återupptagandet av olika industrier började våra kunder reservera beställningar, och våra forskare började också investera i forskning och produktion av transportband.Ordern har arrangerats till slutet av augusti.

2020-09-02 15:11:17 2

Med det gradvisa återupptagandet av olika industrier började våra kunder att reservera order för transportband, och våra forskare började också att lägga in & amp; D och produktion.Forskningen och utvecklingen av transportband har nått en ny topp.Det är väldigt populärt hos kunder.Ordern har ordnats fram till slutet av augusti.

Kontinuerlig transportledning är en typ av transmissionsanordning med en standardiserad kedjeplatta som lageryta och motorreducering som kraftöverföring.Animaliskt material transporteras med kedjor- och metallplatta-bälte, och traktionskraften erhålls genom den cykliska rörelsen i kedjan; metallplattan är den bärande delen i transportprocessen.Linjen för löpande band kan vara parallell med flera rader, vilket gör att kedjeplattan är bred och bildar differentialhastighet.Genom att använda skillnaden i hastighet för kedjeplattan kan flerradernas transport ändras till en rad utan extrudering, som kan uppfylla kraven på att en enda rad ska föra fram dryckeskärl, fyllning, rengöring och annan utrustning.